Free Premuim Templates by BIGTheme

Poljane u Župi Aleksandrovačkoj

BOTUNJSKA Poljana - pripadala je ranije selu Botunji, a manjim delom vinogradarima iz planinskih sela Brzeća, Radmanova, Žareva, Ribara i Gokčanice. Posle napada filoksere, meštani Botunje su prodali svoje podrume Brzećanima. Sada ovo naselje ima oko trideset pet podruma.

BOĆKA Poljana - dobila je naziv po poljoprivrednicima iz sela Boće u okolini Studenice. Sada ima oko petnaest zgrada.

BORJE Veliko i Malo- dve poljane sasvim blizu jedna druge, leže na zaravni usred vinograda. Pored njih vodi lepi put za Drenču, Ržanicu i dalje. U Velikom Borju ima pedesetak, a u Malom Borju četrdeset vinogradarskih zgrada većinom vinogradara iz Rakoša, Jošaničke Banje, Jelakca, Grčaka i Pleša. Zbog povoljnog položaja, blizine Aleksandrovca i puta, obe poljane se brzo preobražavaju u stalno naselje.

Opširnije: Poljane u Župi Aleksandrovačkoj

Poljane

Poljane sa svih strana okružuju centar vinogorja - Aleksandrovac.

Poljane u Župi su građene u vinogradima kako bi seljaci-vinogradari sa okolnih planina (Kopaonik, Goč, Željin...) mogli da ostanu po nekoliko dana kako bi obavili sve radove u vinogradu.

Opširnije: Poljane

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus